Rapporteringsmeddelande 29.10.2018 – 38/2018

Automatisk feedback angående valideringsfel har implementerats i Finansinspektionens produktionsmiljö

Automatisk feedback angående valideringsfel (t.ex. felen angående EBA Validation Rules) har implementerats i Finansinspektionens produktionsmiljö. Förnyelsen anknyter till projektet om automatiseringen av kontroller i Finansinspektionen. För mer information: Finansinspektionens webinar.

Tillståndet av rapporten beror på svårhetsgraden av felen i rapporten enligt följande:

1. Avslagen, rapporten innehåller kritiska tekniska fel

  • Rapporten kan inte mottas på grund av kritiska tekniska fel. Rapporten måste korrigeras och återsändas.
  • T.ex. kontroller angående European Filing Rules

2. Avslagen, rapporten innehåller allvarliga fel

  • Rapporten kan inte godkännas eftersom den innehåller åtminstone ett allvarligt fel. Rapporten kan godkännas endast om rapportören sänder en korrigerad rapport eller en förklaring till varför det inte är möjligt att rapportera enligt kontrollerna.
  • T.ex. EBA Validation Rules med svårhetsgraden ’blocking’

3. Mottagen, rapporten innehåller fel

  • Rapporten är godkänd men den innehåller åtminstone ett fel. Rapportören ska korrigera felen eller sända en förklaring varför det inte är möjligt att rapportera enligt kontrollerna.
  • T.ex. EBA Validation Rules med svårhetsgraden ’non-blocking’ eller ’warning’

4. Mottagen, inga fel

  • Rapporten klarar alla automatiska kontroller.


Rapportörerna rekommenderas att utnyttja Finansinspektionens testmiljö innan de skickar den officiella rapporten till Finansinspektionen.

E-postadressen till testmiljön är TK_rahoitus(at)bof.fi