Rapporteringsmeddelande 23.10.2018 – 36/2018

Nya VG arbetsböcker i Jakelu distributionstjänsten | Nationell rapportering (Virati)

Företag som rapporterar VG uppgifter skall ladda ned de nyaste arbetsböckerna från Jakelu distributionstjänsten. I de tidigare versionerna fanns det tekniska problem.

Tilläggsuppgifter får du vid behov via e-post från adressen VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi