Rapporteringsmeddelande 11.10.2018 – 35/2018

Begäran om utlåtande om ändring av Föreskrifter och anvisningar gällande Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter | Nationell rapportering (Virati)

Finansinspektionen ber om ert uttalande om uppdatering av föreskrifter och anvisningar 1/2011 Elektroniska tillsynsuppgifter som försäkringsmarknadssammanslutningar ska överföra till Finansinspektionen. Närmare uppgifter i tjänsten utlåtande.

Vänligen lämna utlåtandet genom att svara på begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. För att lämna in ett utlåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på Utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisning. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

Svarstid går ut den 2.11.2018

Närmare upplysningar lämnas av analytiker Kirsti Svinhufvud, telefon 09 183 5251 eller e-post kirsti.svinhufvud(at)fiva.fi