Rapporteringsmeddelande 27.9.2018 – 34/2018

Demoversioner av Finansinspektionens Rapporteringsprograms arbetsböcker har publicerats i Jakelu Distributionstjänst | EBA EIOPA

Finansinspektionens Rapporteringsprograms (XBRL/XML) arbetsböcker som överensstämmer med taxonomierna för EBAs och EIOPAs kommande DPM-versioner har publicerats i Jakelu Distributionstjänst.

I arbetsböckerna är det möjligt att mata in värden, spara en leveransfil och CSV-fil samt att importera uppgifter till arbetsböckerna. Finansinspektionen önskar att rapportörerna testar arbetsböckerna i så omfattande grad som möjligt.

Arbetsböckerna är inte avsedda för rapportering. Utvecklingsarbetet hos Finansinspektionen fortsätter fram till att den slutliga versionerna av Rapporteringsprogrammet och de arbetsböcker som är avsedda för rapportering publiceras (beräknat publiceringsdatum december).

Det är ännu inte möjligt att skicka rapporter från taxonomierna för EBAs och EIOPAs kommande DPM-versioner till testmiljön för rapportering. Vi meddelar om saken i ett skilt rapporteringsmeddelande.

EBA

 • EBAs DPM-version 2.8 träder i kraft för de uppgifter som ska rapporteras Q4/2018.
 • I Rapporteringsprogrammet har uppdateringarna av EBAs valideringsregler (den sista 10.9.2018) beaktats.
 • Rapporteringsprogrammet innehåller inte EGDQ-regler som utvecklats av Europeiska centralbankens arbetsgrupp Expert Group on Data Quality.

EIOPA

 • EIOPAs DPM-version 2.3.0 träder i kraft för de uppgifter som ska rapporteras Q4/2018.
 • I Rapporteringsprogrammet har uppdateringarna av EIOPAs valideringsregler (den sista 16.7.2018) beaktats.

Finansinspektionen tar gärna emot respons och utvecklingsönskemål i anslutning till Rapporteringsprogrammet.

Frågor och kommentarer kan sändas per e-post:

 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML):
  EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II-rapporteringen
  S2Helpdesk(at)fiva.fi