Rapporteringsmeddelande 19.9.2018 – 32/2018

Automatiska återkopplingar om valideringsfel har implementerats i Finansinspektionens testmiljö

Automatiska återkopplingar om valideringsfel (t.ex. felen angående EBA Validation Rules) har implementerats i Finansinspektionens testmiljö. Rapportörerna kan skicka rapporten till testmiljön för kontroll innan de skickar den officiella rapporten till Finansinspektionen.

Testmiljön motsvarar Finansinspektionens produktionsmiljö men används också för att testa systemändringar innan ändringarna förs över till den egentliga produktionsmiljön. Av den anledningen kan återkopplingsmeddelandet från testmiljön vara något annorlunda än meddelandet från produktionsmiljön.

E-postadressen till testmiljön är TK_rahoitus(at)bof.fi

Vi ser gärna att rapportörerna använder testmiljön så flitigt som möjligt och deltar i testningen av miljön. Finansinspektionen tar gärna emot respons och förbättringsförslag beträffande testmiljön.

Frågor och kommentarer kan skickas per e-post:

 • Frågor om EBAs ITS-rapportering:
  EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi
 • Frågor om AIFMD-rapporteringen:
  AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Frågor om Solvens II-rapporteringen:
  S2Helpdesk(at)fiva.fi
 • Frågor om Virati-rapporteringen
  VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi