Rapporteringsmeddelande 31.8.2018 – 29/2018

EBA begär om utlåtande av kreditinstitut gällande reporting framework 2.9 (DPM 2.9) (COREP, FINREP, LCR) | EBA

EBA har publicerat en begäran om utlåtande gällande FINREP, COREP och COREP LCR rapporteringskraven i DPM 2.9. DPM 2.9-versionen används vid inlämning av data enligt tekniska standarden (ITS) från och med den 31 mars 2020. Rapporteringskraven gäller kreditinstitut.

Mera information om tider och material finns på EBA:s hemsida: