Rapporteringsmeddelande 31.8.2018 – 28/2018

JakeluHelpdesk-epostkontot har tagits ur bruk

​JakeluHelpdesk(at)fiva.fi-epostkontot har tagits ur bruk. Tekniska frågor beträffande Jakelupalvelu kan skickas per epost till följande adresser:

  • Frågor om EBAs ITS rapportering: EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi
  • Frågor om AIFMD rapporteringen: AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
  • Frågor om Solvens II rapporteringen: S2Helpdesk(at)fiva.fi
  • Frågor om Virati rapporteringen VIRATIHelpdesk(at)fiva.fi

Förteckning över rapporterna