Rapporteringsmeddelande 7.8.2018 – 25/2018

Solvens II Data Point Model och Taxonomi 2.3.0 har publicerats | EIOPA

EIOPA Solvens II DPM och taxonomin 2.3.0 för livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag har publicerats och de träder i kraft fr.o.m. rapporteringstidpunkten 31.12.2018. Närmare uppgifter och filer för nedladdning finns på EIOPAs webbplats.

Tekniska- och tolkningsfrågor rörande Solvens II rapporteringen kan skickas till:

  • S2Helpdesk(at)fiva.fi