Rapporteringsmeddelande 15.6.2018 – 22/2018

Rapporteringsprogrammet och arbetsböckerna har nu uppdaterats med ändringarna i S-rapporten (Läget inom banksystemet) och kan laddas ner från Jakelu Distributionstjänst | Nationell rapportering (Virati)

Finansinspektionen gjorde ändringar i avsnitten om S-rapporten i Föreskrifter och anvisningar 1/2014 Kreditinstitutets riskrapportering och gav ut Tillsynsmeddelande 31/2018 om ändringarna. Ändringarna trädde i kraft den 1 juni 2018 och S-rapporten rapporteras på det nya sättet per den 30 juni 2018.

Det uppdaterade rapporteringsprogrammet med Excel-arbetsböcker kan nu laddas ner via Jakelu Distributionstjänst.

Upplysningar: VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi.