Rapporteringsmeddelande 13.6.2018 – 21/2018

Uppdaterade ITS valideringsregler från EBA | EBA

​Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat en uppdaterad lista med ITS valideringsregler.