Rapporteringsmeddelande 12.6.2018 – 20/2018

DPM 2.3.0 Public Working Draft har publicerats och kan kommenteras | EIOPA

EIOPA Solvens II taxonomin DPM 2.3.0 Public Working Draft har publicerats och den kan kommenteras fram till den 30.6.2018.

DPM 2.3.0 publiceras 16.7.2018 och den träder i kraft fr.o.m. rapporteringstidpunkten 31.12.2018.

Närmare uppgifter och filer för nedladdning finns på EIOPAs webbplats.

Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II -rapporteringen:

  • S2Helpdesk(at)fiva.fi