Rapporteringsmeddelande 21.5.2018 – 17/2018

Inbjudan till webinar om rapportering | EBA EIOPA ESMA

Finansinspektionen arrangerar ett tillfälle i webinarformat angående rapportering den 6.6.2018 kl. 10:00-11:30.

I webinar tillfället behandlas rapportringsfrågor som berör kreditinstitut, liv- och skadeförsäkringsbolag, placeringsbolag och fondbolag som bedriver kapitalförvaltning.

Tillfällets program:

 • Rapportering av övervakningsinformation
 • Nya kontroller i hanteringen av rapporterna
 • Finansinspektionens nya datainsamlingar
  • Datainsamlingen för den riskgrundade övervakningen till förhindrande av penningtvätt
  • Betalningstjänsteoperatörer, fraud-rapportering
  • Rapporteringen av bostadslånens 15 %:s riskviktsgräns
 • De mest centrala förändringarna i rapporteringen fr.o.m. 31.12.2018 (DPM 2.8) (gäller kreditinstitut, placeringsbolag och fondbolag som bedriver kapitalförvaltning)
  • Allmänt
  • Prudent valuation
 • Slutresultatet från Tema-granskningen (analys av kreditinstitutens rapportering, år 2017)

I webinaret kan också behandlas frågor från deltagarna, vilka skall skickas till adressen kyselyvastaukset(a)finanssivalvonta.fi senast den 30.5.2018.

Tillfället ordnas som ett Skype-möte, maximala deltagarantalet är 250. Av tillfället görs en inspelning.

Tillfällets språk är finska.

En länk till webinaret skickas i ett bekräftelsemeddelande efter att man har anmält sig.

Anmälan till webinaret bör ske senast den 4.6.2018 via följande länk

Länk för inskrivning