Rapporteringsmeddelande 9.5.2018 – 15/2018

Placeringsbolag, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder - Rapportering av koncernbidrag fr.o.m. 31.3.2018

Placeringsbolag, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder övergick 31.3.2018 att använda FINREP9 i sin rapportering. I det nya datainsamlingsprogrammet finns ingen rad F 02.00_615 ”Bokslutsdispositioner” vart det tidigare har anvisats att eventuella erhållna eller betalda koncernbidrag rapporteras. I den nya FINREP9 datainsamlingen ombeds att koncernbidrag rapporteras på rad F 02.00_620 ”Skattekostnad eller (-) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter”.

Kontakta vid behov EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi för närmare upplysningar.