Rapporteringsmeddelande 2.5.2018 – 13/2018

Problemsituationer i valideringsreglerna i EBA:s version DPM 2.7.0.1 | EBA

Det finns fel i valideringsreglerna som baserar sig på den europeiska bankmyndighetens (EBA) tekniska standard (ITS) för rapporteringstillfället Q1/2018. EBA har publicerat på sin webbsida svar på Q&A (2018_3672), där det finns närmare uppgifter om vissa problem i valideringsreglerna. Enligt EBA:s svar skall i Q1/2018 rapporteringen t.ex. inte i total –fliken i blanketterna C 09.01 och C 09.02 rapporteras värden. Total –fliken kommer i användning i DPM versionen 2.8.

Det finns möjligen flera problematiska valideringar. Vi meddelar om det senare, då vi fått mera information från EBA.

Kontakta vid behov EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi för närmare upplysningar.