Rapporteringsmeddelande 10.4.2018 – 11/2018

S-rapportens (Läge inom banksystemet) hänvisningar delvis föråldrade | Nationell rapportering (Virati)

S-rapportens kolumn 130 innehåller en hänvisning till FINREP blanketten F18.00  kolumn 040 och på motsvarande sätt innehåller S-rapportens kolumn 140 en hänvisning till FINREP blanketten F18.00  kolumn 050.

Dessa F18.00 hänvisningar leder inte längre till rätt ställe i 31.3.2018 rapporteringen, då det i FINREP F18.00 har gjorts förändringar i kolumnerna. S-rapportens innehåll förblir såsom tidigare, de föråldrade hänvisningarna kan lämnas obeaktade.

Finansinspektionen håller på att göra förändringar i S-rapporteringen. Därför har motsvarande förändringar som gjorts i FINREP-rapporteringen inte gjorts i nuvarande S-rapporteringen.

Kontakta vid behov VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi för närmare upplysningar.