Rapporteringsmeddelande 26.3.2018 – 9/2018

Förändringar i FINREP rapporteringen fr.o.m. 31.3.2018 för placeringsbolag, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder | EBA

​FINREP tabellerna förändras från rapporteringstidpunkten 31.3.2018 i och med implementeringen av IFRS 9 redovisningsstandarden. Finansinspektionen övergår till att använda XBRL format i all FINREP rapportering, också för placeringsbolag, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder. Den nuvarande COREP rapporteringen är också i XBRL format.

Tilläggsuppgifter om rapportering i XBRL format finns på Finansinspektionens webbsidor under avsnittet Allmän beskrivning av XBRL.

Vid rapporteringen kan man använda sig av Finansinspektionens rapporteringsprogram (XBRL/XML) som finns att ladda ner i Jakelu distributionstjänsten. Rapporteringsprogrammet och FINREP9 blanketterna som är avsedda att användas vid rapportering för Q1/2018 har publiceras i Jakelu distributionstjänsten 21.3.2018 (Rapporteringsmeddelande 7/2018).

Rapporteringen av de nationella bilagetabellerna FA och FT fortsätter som tidigare i CSV format.

Kontakta vid behov EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi för närmare upplysningar.