Rapporteringsmeddelande 6.3.2018 – 6/2018

En ny demoversion av Finansinspektionens rapporteringsprogram har publicerats i Jakelu Distributionstjänst | EBA

E​n ny demoversion av Finansinspektionens rapporteringsprogram (XBRL/XML) har publicerats i Jakelu Distributionstjänst (ladda ned demoversionen från Jakelu Distributionstjänst: Meddelanden och nyheter – Demoversion av Finansinspektionens Rapporteringsprogram / FIVA Tiedonkeruusovellus (XBRL/XML) och arbetsböcker). 

Med hjälp av rapporteringsprogrammets demoversion kan man testa arbetsböcker enligt taxonomierna för EBAs kommande DPM 2.7 -version

  • AE 1.0.4
  • COREP, COREP ALM, COREP LE, COREP LCR DA, COREP NSFR 2.3.0
  • FINREP9 2.2.1
  • FP 1.0.5

Finansinspektionen önskar att rapportörerna testar arbetsböckerna i så omfattande grad som möjligt med hjälp av Rapporteringsprogrammets demoversion. Det rekommenderas att ändringarna i valideringsreglerna testas innan rapporteringen med de nya taxonomiversionerna. En uppdaterad förteckning av valideringsreglerna finns på EBAs webbplats: Reporting framework 2.7.

Demoversion av rapporteringsprogrammet och arbetsböckerna är inte avsedda för rapportering. Utvecklingsarbetet hos Finansinspektionen fortsätter fram till att den slutliga versionen av rapporteringsprogrammet och de arbetsböcker som är avsedda för rapportering publiceras.

EBAs DPM 2.7 -versionen används för rapportering från rapporttidpunkten 31.3.2018.

Finansinspektionen tar gärna emot respons och utvecklingsönskemål i anslutning till Rapporteringsprogrammet.

Frågor och kommentarer kan sändas per e-post:

  • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML)
    EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi