Rapporteringsmeddelande 15.2.2018 – 4/2018

Komplettering av ifyllningsanvisningarna för VE011-blanketten för livförsäkringsbolag | Nationell rapportering (Virati)

Finansinspektionen har observerat att bolagen i ansvarsskuldsrapporten VE011, som ska inlämnas till Finansinspektionen, har räknat kolumnen S75,"Genomsnittlig fondränta (%)" på olika sätt. Av den anledningen kompletterar Finansinspektionen ifyllningsanvisningarna för blankett VE011 enligt följande: 

  • S 75 Genomsnittlig fondränta (%)
    Med fondränta avses avkastningskrav på placeringsverksamheten inom produktgruppen vid beräkningen av ansvarsskulden. Vid beräkningen av fondräntan beaktas samtliga ansvarsskuldsposter inom produktgruppen inkl. avkastningskraven. Om bolaget i sin bokföring har hänfört kompletteringen av ansvarsskulden särskilt till ett visst år/vissa år, ska det inlämna en separat utredning av de årliga genomsnittliga fondräntorna till Finansinspektionen. 

Finansinspektionen bedömer senare om blanketten borde kompletteras så att det på den även rapporteras den genomsnittliga fondräntan för året efter räkenskapsåret.  

Närmare upplysningar lämnas av

  • Jari Niittuinperä, ledande matematiker, tfn 09 183 5517 eller jari.niittuinpera(at)fiva.fi