Rapporteringsmeddelande 24.1.2018 – 3/2018

Liv- och skadeförsäkringsbolagen | Nya arbetsböcker för Finansinspektionens Rapporteringsprogram kan laddas ner i Jakelu Distributionstjänst | EIOPA

Den DPM som publicerades i EIOPAs senaste 2.2.0-taxonomi har förändrats jämfört med föregående DPM-version. Som ett resultat av detta fungerade vissa av valideringarna felaktigt i FIVAs Rapporteringsprograms arbetsböcker. De upptäckta felmeddelandena gällde "List of Assets" blanketterna (SE.06.02 och S.06.02).

Till följande datainsamlingar och taxonomier kan de nya arbetsböckerna för FIVA Rapporteringsprogram (XBRL / XML)  laddas ner från Jakelu- Distributionstjänst:

  • Solvens II 2.2.0 aes, qes, arg, qrg, qfg


Vid problem vänligen kontakta:

  • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II-rapporteringen
    S2Helpdesk(at)fiva.fi