Rapporteringsmeddelande 10.1.2018 – 1/2018

Nya arbetsböcker för Finansinspektionens Rapporteringsprogram kan laddas ner i Jakelu Distributionstjänst | EBA EIOPA ESMA

En del av de arbetsböcker som publicerades i Jakelu Distributionstjänst den 19 december 2017 innehöll av misstag Finansinspektionens interna testscheman. Nya arbetsböcker kan laddas ner i Jakelu Distributionstjänst för följande rapporter och taxonomier:

 • AIFMD 1.2
 • FINREP_ind 2.1.6 (DPM 2.6)
 • FINREP_ind 2.1.5 (DPM 2.5)
 • COREP 2.2.3 (DPM 2.6)
 • COREP ALM 2.2.3 (DPM 2.6)
 • COREP LE 2.2.3 (DPM 2.6)
 • Solvenssi II 2.2.0 aes
 • Solvenssi II 2.1.0 aes, qes
 • Solvenssi II 2.0.1 aes, afg, afs, arg, qes, qfs

Vid problem vänligen kontakta:

 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML):
  EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om AIFMD-rapporteringen
  AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II-rapporteringen
  S2Helpdesk(at)fiva.fi