Rapporteringsmeddelande 14.12.2017 – 10/2017

Supervisory reporting conference 2017: konferensanförandena har publicerats | EBA

Anförandena från ECB:s konferens Supervisory reporting i november har publicerats på ECB:s webbplats.

Konferensens anföranden behandlade rapporteringen av tillsynsuppgifter inom banksektorn på ett mångsidigt sätt.

I ECB:s anföranden finns information om bl.a.

  • tidtabellerna för rapporteringen av tillsynsuppgifter
  • på vilket sätt uppgifternas kvalitet bedöms
  • på vilket sätt uppgifternas kvalitet har utvecklats under de senaste tre åren
  • ECB:s förfaranden, om det uppstår problem i uppgifternas kvalitet (escalation process)
  • på vilket sätt man försöker harmonisera rapporteringsprocessen för tillsynsuppgifter
  • vilken information som ECB publicerar.