Rapporteringsmeddelande 3.10.2017 – 4/2017

Ny version av Finansinspektionens Rapporteringsprogram (AIFMD, Solvens II, AE, COREP, FINREP, FP, SBP) kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst | EBA EIOPA ESMA

Finansinspektionens Rapporteringsprogram (XBRL/XML) version 11.0.11 och nya Excel-arbetsböcker kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst. I det nya versionen av rapporteringsprogrammet har små fel som förekommit i användningen korrigerats. Rapportinnehållet har inte ändrats.

Till den nya versionen av rapporteringsprogrammet har det fogats EGDQ-regler som kompletterar av Europeiska centralbankens arbetsgrupp Expert Group on Data Quality och som kompletterar Europeiska bankmyndighetens (EBA) valideringsregler (Validation Rules) som finns på EBAs webbplats. Kreditinstituten förväntas följa EGDQ-reglerna i sina kvalitetssäkringsprocesser. Rapportering som strider mot reglerna leder till korrigerings- eller utredningsbegäran. Närmare information om EGDQ-reglerna finns på Finansinspektionens webbplats: Kreditinstituten: EGDQ-regler (EBA ITS-rapportering).

Vid problem vänligen kontakta:

  • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML):
    EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi (förra ITShelpdesk(at)fiva.fi, COREPhelpdesk(at)fiva.fi)
  • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om AIFMD-rapporteringen
    AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
  • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II-rapporteringen
    S2Helpdesk(at)fiva.fi