Rapporteringsmeddelande 26.10.2017 – 7/2017

Förändringar i FINREP rapporteringen fr.o.m. 31.3.2018 för placeringsbolag, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder | EBA

FINREP tabellerna förändras från rapporteringstidpunkten 31.3.2018 i och med implementeringen av IFRS 9 redovisningsstandarden. Finansinspektionen  kommer då att övergå att använda XBRL format i all FINREP rapportering, också för placeringsbolag, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder. Den nuvarande COREP rapporteringen är också i XBRL format.

Uppgiftslämnarna skall i god tid försäkra sig om, att de kan rapportera FINREP datainsamlingen i XBRL format. Tilläggsuppgifter om rapportering i XBRL format finns på Finansinspektionens webbsidor under avsnittet Allmän beskrivning av XBRL.

Vid rapporteringen kan man använda sig av Finansinspektionens rapporteringsprogram (XBRL/XML) som finns att ladda ner i Jakelu distributionstjänsten. En demoversion av rapporteringsprogrammet och FINREP 9 blanketter finns att ladda ner i Jakelu distributionstjänsten (Rapporteringsmeddelande 6/2017). Rapporteringsprogrammet och blanketterna som är avsedda att användas vid rapportering för Q1/2018 publiceras i Jakelu distributionstjänsten uppskattningsvis i mars 2018. Om publiceringen meddelas skilt.

Rapporteringen av de nationella bilagetabellerna FA och FT fortsätter som tidigare i CSV format.

Kontakta vid behov EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi för närmare upplysningar.