Rapporteringsmeddelande 11.9.2017 – 1/2017

Finansinspektionens förfaranden för information och kontakttagande i rapporteringsärenden förnyas

Information i rapporteringsärenden

Finansinspektionen börjar publicera rapporteringsmeddelanden på sin webbplats under Rapportering. Hittills har Finansinspektionen publicerat meddelanden om olika rapporteringar i Jakelu Distributionstjänst, men beställningen av dem har krävt användarbehörighet till Jakelu Distributionstjänsten. Finansinspektionen vill underlätta informationsutbytet och kommer i fortsättningen att publicera alla rapporteringsmeddelanden under Rapportering på sin webbplats. Det går att beställa en notis om alla rapporteringsmeddelanden:

Beställ meddelandena till din e-post 

De som anmält sig till Jakelu Distributionstjänstens sändlista får i fortsättningen en länk per e-post när det publicerats ett nytt meddelande om vald rapportering. Om du vill få en notis om alla rapporteringsmeddelanden ska du anmäla dig till sändlistan via ovan stående länk.

Nya kontaktuppgifter

Finansinspektionen centraliserar kontakttagandena om rapporteringen per e-post. På så sätt säkerställs det att frågan kan styras direkt till rätt person och att svar kan ges så snart som möjligt.

Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML):

  • EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi (förra ITShelpdesk(at)fiva.fi, COREPhelpdesk(at)fiva.fi)

Tekniska frågor och tolkningsfrågor om de uppgifter som ska rapporteras till Finansinspektionen (.csv) ​

  • VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi

Tekniska frågor och tolkningsfrågor om AIFMD-rapporteringen samt om ändringar i AIFMD-rapporteringsskyldigheten  ​

  • AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi

Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II-rapporteringen 

  • ​S2Helpdesk(at)fiva.fi

Tekniska frågor i anslutning till Jakelu Distributionstjänst 

  • ​JakeluHelpDesk(at)fiva.fi 

Förteckning över rapporterna