Rapporteringsmeddelande 18.9.2017 – 3/2017

EGDQ-regler gällande kreditinstituten (EBA ITS-rapportering) | EBA

​Europeiska centralbankens arbetsgrupp Expert Group on Data Quality har tagit fram EGDQ-regler som kompletterar Europeiska bankmyndighetens (EBA) valideringsregler (Validation Rules) som finns på EBAs webbplats. Kreditinstituten förväntas följa EGDQ-reglerna i sina kvalitetssäkringsprocesser. Rapportering som strider mot reglerna leder till begäran om korrigering eller förklaring.

Närmare information om EGDQ-reglerna finns på Finansinspektionens webbplats: Kreditinstituten: EGDQ-regler (EBA ITS-rapportering)

I fortsättningen kommer rapportörer ha en möjlighet att kommentera EGDQ-regler i deras utvecklings- och planeringsfas.

Kontakta vid behov EBAReportingHelpdesk(at)finanssivalvonta.fi för närmare upplysningar.