Pressmeddelande 22.11.2023

Marko Myller utnämnd till chef för Finansinspektionens banktillsynsavdelning

Finansinspektionens direktion har utnämnt magistern i samhällsvetenskaper Marko Myller till avdelningschef vid banktillsynsavdelningen för en femårsperiod från och med den 1 januari 2024. Avdelningschefen är medlem av Finansinspektionens ledningsgrupp och rapporterar till direktören.

Finansinspektionens banktillsynsavdelning svarar för tillsynen av kapitaltäckning och likviditet i kreditinstitutssektorn i samarbete med Europeiska centralbanken och för uppförandetillsynen av banker och andra konsumentkreditgivare. Avdelningen övervakar bland annat kreditinstitutens interna styrning, riskhanteringsprocesser och risktagande. Till avdelningens uppgifter hör också att utveckla regelverket för banker.

Marko Myller har varit byråchef för banktillsynsavdelningens byrå för löpande tillsyn 1 och suppleant i Europeiska bankmyndighetens (EBA) tillsynsstyrelse och Europeiska centralbankens (ECB) tillsynsnämnd. Löpande tillsyn 1 svarar för tillsynen av Nordeas kapitaltäckning och likviditet som ett led i ECB:s gemensamma tillsynsgrupp.

Från och med den 1 juli 2023 har Marko Myller varit förordnad till posten som tf. avdelningschef för banktillsynsavdelningen till dess att tjänsten kan tillsättas permanent.

Under 2014–2017 var Myller byråchef för Finansinspektionens byrå för löpande tillsyn och finanssektorbyrån. Före det arbetade han vid Finlands Bank och ECB.

– Myller har en gedigen erfarenhet av bankrörelsen tack vare sitt breda kunnande inom bankanalys och framför allt banktillsyn, vilket är särskilt viktigt i detta uppdrag. Dessutom har han lång erfarenhet av medverkan i internationella arbetsgrupper, ECB:s gemensamma banktillsyn och samarbete på högsta nivå, säger Finansinspektionens direktör Tero Kurenmaa.

– Jag har haft en unik möjlighet att få arbeta med inspirerande och erfarna inhemska och europeiska kolleger inom tillsynen av banker allt sedan den gemensamma tillsynsmekanismen inrättades. Jag är tacksam för möjligheten att fortsätta detta arbete och axla ett större ansvar som chef för banktillsynsavdelningen, säger Marko Myller.

Marko-Myller-380x459.jpg

Marko Myller: (Bild: Finansinspektionen)

Ytterligare upplysningar

lämnas av direktör Tero Kurenmaa. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.