Pressmeddelande 16.12.2021

Anneli Tuominen har utsetts till företrädare för ECB i tillsynsnämnden

Europeiska centralbanken (ECB) har utnämnt Anneli Tuominen till sin företrädare i tillsynsnämnden (Supervisory Board) för en fem års mandatperiod. Anneli Tuominen är för närvarande direktör för Finansinspektionen.

Tillsynsnämnden svarar för planeringen och genomförandet av ECB:s banktillsynsuppdrag. Tillsynsnämnden består av fyra heltidsanställda företrädare för ECB samt företrädare för alla 21 nationella behöriga myndigheter. Tuominen har tidigare varit Finansinspektionens företrädare i tillsynsnämnden.

Ordförande för tillsynsnämnden är Andrea Enria och vice ordförande Frank Elderson. De övriga företrädarna för ECB är Edouard Fernandez-Bollo, Kerstin af Jochnick och Elizabeth McCaul. Anneli Tuominen efterträder på posten Pentti Hakkarainen, vars utnämning på viss tid går ut den 31 januari 2022.

Se också

ECB:s tillsynsnämnd

ECB:s pressmeddelande 16.12.2021

Upplysningar:

Anneli Tuominen. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.