Pressmeddelande 14.2.2020

Blufförsök i Finansinspektionens namn

Bluffmeddelanden som uppmanar mottagaren att besvara frågor om stark autentisering med löfte om en kodkalkylator har skickats i Finansinspektionens namn. I meddelandet finns en länk som mottagaren ombes klicka på för att bekräfta beställningen av en kodkalkylator. Finansinspektionen har inget att göra med dessa meddelanden och uppmanar mottagarna att inte reagera på dem.

Öppna under inga omständigheter länken! Finansinspektionen tillhandahåller inga apparater och begär aldrig den här typen av information. Finansinspektionen ber inte om personliga koder eller lösenord eller skickar bekräftelselänkar per e-post.

I Finansinspektionens namn har också blufförfrågningar om fakturering skickats. Om du får ett suspekt meddelande eller faktura där Finansinspektionen nämns, ta då direkt kontakt med Finansinspektionen via någon annan kommunikationskanal än länken eller telefonnumret i bluffmeddelandet.

Blufförsöken i Finansinspektionens namn utreds av polisen.

Närmare upplysningar

Alla intervjuförfrågningarriktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Läs mer

Vad borde få varningsklockorna att ringa?

Förändringar inom betalningsområdet till följd av PSD2

Blogginlägg 11.3.2109 ”Taisin tulla huijatuksi” (Jag blev visst lurad)

Fines webbplats: turvallisuus ja tietosuoja (säkerhet och dataskydd)

Motsvarande pressmeddelande på finska publicerades den 13 februari 2020.