Pressmeddelande 23.9.2019

Europeiska systemrisknämnden rekommenderar nya låntagarbaserade makrotillsynsverktyg för Finland – rekommendationer och varningar ges också till tio andra EES-länder

Europeiska systemrisknämnden publicerade i dag en rekommendation för Finland med förslag till låntagarbaserade åtgärder för att bekämpa sårbarheterna på bostadsmarknaden. Systemrisknämnden rekommenderar att Finland inför ett bindande tak för låntagarens inkomster i förhållande till skulderna eller skuldbetalningskostnaderna i förhållande till inkomsterna, begränsar de godtagbara säkerheterna för beräkning av den maximala belåningsgraden och inför begränsningar för återbetalningstiden för lånen.

Europeiska systemrisknämnden (European Systemic Risk Board, ESRB) publicerade i dag rekommendationer1 till sex – och varningar till fem – EES-länder om makrotillsynsriskerna och de verktyg som behövs för att hantera riskerna.

- Jag stöder ESRB:s rekommendation till ny reglering som hjälper oss att skapa bättre beredskap för de risker som hushållens höga skuldsättning medför, konstaterar Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Rekommendationen till Finland gäller bekämpning av sårbarheterna på den finländska bostadsmarknaden på medellång sikt. ESRB rekommenderar att Finland tar fram reglering om nya låntagarbaserade makrotillsynsverktyg för att bekämpa sårbarheterna på bostadsmarknaden. Vidare rekommenderar ESRB att den finländska myndigheten ger företagen under tillsyn rekommendationer om skärpta åtgärder till dess att de nya verktygen har introducerats i lagstiftningen.
ESRB ser hushållens höga skuldsättning som en betydande sårbarhet på den finländska bostadsmarknaden. Den snabba ökningen av det utestående beloppet av bostadsbolagslån har bidragit till den växande skuldsättningen.

ESRB rekommenderar att Finland av de låntagarbaserade makrotillsynsverktygen åtminstone inför bindande bestämmelser om ett skuldkvotstak (debt-to-income ratio, DTI ) eller ett tak för skuldbetalningskostnaderna i förhållande till inkomsterna (debt-service-to-income ratio, DSTI), en belåningsgrad (loan-to-value ratio, LTV) och begränsningar gällande återbetalningstiden för lånen. ESRB rekommenderar likaså att sättet för beräkning av belåningsgraden ändras så att endast fastighetsegendom godtas som säkerhet för lånet.

I november 2016 gav ESRB Finland en varning om sårbarheterna på bostadsmarknaden. En rekommendation är allvarligare än en varning.

Närmare upplysningar lämnas av 

avdelningschef Samu Kurri. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Europeiska systemrisknämndens (ESRB) pressmeddelande

 

1 Recommendation ESRB/2019/8 of the European Systemic Risk Board of 23 September 2019 on medium-term vulnerabilities in the residential real estate sector in Finland