Pressmeddelande 8.5.2019

De nordiska och baltiska länderna fördjupar samarbetet för att bekämpa penningtvätt

Direktörerna för de nordiska och baltiska finansiella tillsynsmyndigheterna träffades i dag i Stockholm. De enades om åtgärder för att fördjupa samarbetet för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Det första steget är att stärka befintliga samarbetsformer. På sitt möte kom myndigheterna överens om följande åtgärder:

  • Myndigheterna i Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige ska inrätta en ständig arbetsgrupp med uppgift att bedriva ett regelbundet samarbete och utbyta erfarenheter och information för att effektivare bekämpa penningtvätt. Tillsynen av penningtvättsbekämpning i den nordisk-baltiska regionen kommer att koordineras bättre framöver.
  • Länderna ska tillsammans upprätta ett samarbetsavtal (Memorandum of Understanding, MoU) för att formalisera det fortlöpande, långsiktiga samarbetet.

Närmare upplysningar lämnas av

direktör Anneli Tuominen.  Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.