Pressmeddelande 6.5.2019

Armi Taipale blir avdelningschef för Finansinspektionens kapitalmarknadstillsyn

Juris magister och ekonomie magister Armi Taipale har utnämnts till avdelningschef för kapitalmarknadstillsynen vid Finansinspektionen för en femårsperiod fr.o.m. den 1 augusti 2019. Avdelningschefen är medlem av Finansinspektionens ledningsgrupp och rapporterar direkt till direktören.

Armi Taipale övergår till tjänsten som avdelningschef från finansministeriet, där hon senast arbetat som lagstiftningsråd och chef för enheten för kapitalmarknaderna och infrastrukturen.

−   Jag ser mycket fram emot att få arbeta med Finansinspektionens allmänt erkända experter. EU har arbetat aktivt för att utveckla kapitalmarknaden under de senaste åren. Mycket återstår dock att göra och detta avspeglas på olika sätt också i marknadstillsynen, kommenterar Taipale.

Kapitalmarknadstillsynen svarar för tillsynen av kapitalmarknadsaktörer, -produkter och -tjänster, liksom av investerarinformationen och handeln på kapitalmarknaden. Avdelningen har också ett brett samarbete med finländska och internationella myndigheter och deltar i beredningen av nationell lagstiftning och EU-regelverk.

Närmare upplysningar lämnas av

direktör Anneli Tuominen. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16

Armi Taipale

Armi Taipale