Pressmeddelande 18.7.2019

ECB:s samlade bedömning av Nordea Bank Abp klar

Europeiska centralbanken har gett ut resultaten av den samlade bedömningen av Nordea Bank Abp.

Alla banker som ställs under ECB:s direkta tillsyn genomgår en samlad bedömning. Dessa samlade bedömningar hjälper till att säkerställa att bankerna har tillräckligt kapital och kan motstå eventuella finansiella chocker. Europeiska centralbanken tog över den direkta tillsynen av Nordea Bank Abp från och med den 1 oktober 2018.

Övriga kreditinstitut i Finland som omfattas av ECB:s direkta tillsyn är OP Gruppen och Kommunfinans Abp.

Ytterligare förfrågningar om den samlade bedömningen av Nordea Bank Abp riktas till kommunikationen vid ECB:s banktillsyn, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/contacts/html/index.en.html

Se också