Pressmeddelande 19.3.2018

Lasse Heiniö blir medlem av Finansinspektionens direktion

​Riksdagens bankfullmäktige har utnämnt filosofie kandidat, försäkringsmatematiker (SGF) Lasse Heiniö till medlem av Finansinspektionens direktion från den 15 mars 2018.

Ordförande för Finansinspektionens direktion är vice ordföranden i Finlands Banks direktion Olli Rehn fram till den 31 mars och Finlands Banks direktionsmedlem Marja Nykänen från den 1 april 2018. Vice ordförande är statssekreteraren som kanslichef Martti Hetemäki från finansministeriet. De övriga direktionsmedlemmarna är överdirektör Outi Antila från social- och hälsovårdsministeriet, verkställande direktör Vesa Vihriälä från Näringslivets forskningsinstitut och ekonom Markku Pohjola.

Motsvarande pressmeddelande på finska publicerades den 15 mars 2018.