Pressmeddelande 28.6.2017

Kaisa Forsström blir avdelningschef för Finansinspektionens Försäkringstillsyn

Kaisa Forsström, juris kandidat, har utnämnts till avdelningschef för Försäkringstillsynen vid Finansinspektionen för en femårsperiod fr.o.m. den 11 september 2017. Avdelningschefen är medlem i Finansinspektionens ledningsgrupp och rapporterar direkt till direktören.

​Kaisa Forsström kommer närmast från en anställning som avdelningschef vid Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas. Hon har 25 års erfarenhet från arbetspensionssektorn. I sin senaste uppgift har hon skött ledningsuppgifter inom företagstjänster, arbetshälsa, kommunikation och företagsförvaltning samt fungerat som ställföreträdare för verkställande direktören.

Försäkringstillsynen utövar tillsyn över bl.a. skadeförsäkrings-, livförsäkrings- och arbetspensionsbolag samt arbetslöshetskassor. Avdelningen svarar för övervakningen av tillsynsobjektens solvens och riskkontroll. Avdelningens experter deltar dessutom aktivt i det europeiska samarbetet.

Närmare upplysningar lämnas av

Anneli Tuominen, direktör. Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030, vardagar kl. 9–16.