Pressmeddelande 11.1.2017

Samu Kurri blir avdelningschef för Finansinspektionens Institutstillsyn

​​Samu Kurri, magister i samhällsvetenskaper, har utnämnts till avdelningschef för Institutstillsynen vid Finansinspektionen för en femårsperiod fr.o.m. den 1 februari 2017. Kurri efterträder Marja Nykänen, som blir direktionsmedlem i Finlands Bank.

Samu Kurri kommer närmast från tjänsten som byråchef för Internationella och monetära byrån i Finlands Bank. Kurri har varit byråchef sedan 2009 och före det har han haft flera expertbefattningar.

Samu Kurri har en bred erfarenhet av ekonomiska, monetära och makrotillsynspolitiska frågor inom Finlands Bank och Europeiska centralbanken. Han är också insatt i aktuella europeiska integrationsfrågor, såsom bankunionen.

Institutstillsynen utövar tillsyn över aktörer inom försäkrings- och finanssektorn. På avdelningen hanteras den löpande tillsynen av tillsynsobjektens kapitaltäckning och solvens och behandlas bl.a. ansökningar om verksamhetstillstånd. Avdelningen svarar för den interna styrningen inom tillsynsobjekten, kontrollerar att bokslut och kapitaltäcknings- och solvensberäkningar är korrekta och bedömer verksamhetens lagenlighet. Avdelningens experter deltar dessutom aktivt i det europeiska samarbetet.

Närmare upplysningar lämnas av

direktör Anneli Tuominen. Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 050 385 51 54, vardagar kl. 9–16.