Pressmeddelande 14.11.2013

Anneli Tuominen fortsätter som direktör för Finansinspektionen

Riksdagens bankfullmäktige har i dag utnämnt ekonomen, vicehäradshövding Anneli Tuominen till direktör för Finansinspektionen för en ny femårsperiod från och med den 4 februari 2014. Utnämningen gjordes på förslag av Finansinspektionens direktion.

Anneli Tuominen har tjänstgjort som direktör för Finansinspektionen sedan 2009 och före det bland annat som tf. direktör för Finansinspektionen och direktör för gamla Finansinspektionen.

Fem kandidater anmälde före utsatt tid sitt intresse för tjänsten.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Pentti Hakkarainen, ordförande för Finansinspektionens direktion, telefon 010 831 20 02 och
  • Anton Mäkelä, bankfullmäktiges sekreterare, telefon 0500 20 12 13.