Tillståndsförfaranden och riskhantering vid hypoteksbanksverksamhet

Föreskrifter och anvisningar 6/2012 (pdf)

Tillståndsförfaranden och riskhantering vid hypoteksbanksverksamhet

  • gäller fr.o.m. 1.10.2012 tills vidare
  • gäller verksamhet enligt lagen om hypoteksbanksverksamhet (688/2010); lagen har upphävts genom lagen om hypoteksbanker och säkerställda obligationer (151/2022); angående tillämpning av gamla lagen efter att den nya lagen har trätt i kraft, se 51 § av lagen 151/2022

Läs mer

Föreskriftssamling