Hantering av marknadsrisker

Standard 4.4c (pdf)

Hantering av marknadsrisker

  • gäller fr.o.m. 1.4.2009 tills vidare
  • ändringsdatum 25.11.2015

Standard 4.4c Hantering av marknadsrisker (versionen 1)

Läs mer

Föreskriftssamling