Lehdistötiedote 6.6.2016

Finanssivalvonta määrännyt rikemaksun Capstone Volatility Master (Cayman) Limitedille julkistettavaksi tarkoitetun lyhyeksimyynti-ilmoituksen laiminlyönnistä

​Finanssivalvonta on määrännyt 20 000 euron rikemaksun Capstone Volatility Master (Cayman) Limitedille. Yhtiö laiminlöi lyhyeksimyynnistä säädettyä julkistamisvelvollisuutta.

Julkistamisvelvollisen nettomääräinen lyhyt positio alitti 0,5 prosentin julkistamiskynnysarvon 12.11.2015.

Yhtiön olisi tullut antaa lyhyeksimyynti-ilmoitus Finanssivalvonnalle positiomuutoksen julkistamiseksi seuraavana kaupankäyntipäivänä viimeistään klo 15.30 Suomen aikaa. Yhtiö teki ilmoituksen Finanssivalvonnalle 12.1.2016, eli noin kaksi kuukautta myöhässä.

Finanssivalvonta otti kokonaisarvioinnissaan huomioon erityisesti viivästysajan, position suuruuden ja yhtiön ammattimaisuuden finanssimarkkinoilla.

Lyhyiden nettopositioiden ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia sijoittajia ja markkinatoimijoita. Julkisen kaupankäynnin kohteeksi otetun yhtiön osakepääomaa koskeva nettomääräinen lyhyt positio on julkistettava, kun positio saavuttaa tai alittaa 0,5 prosentin kynnysarvon yhtiön liikkeeseen lasketusta osakepääomasta.

Rikemaksu määrätään maksettavaksi valtiolle. Oikeushenkilölle määrättävä rikemaksu on vähintään 5 000 euroa ja korkeintaan 100 000 euroa.

Rikemaksupäätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa markkinaoikeuteen 30 päivän aikana sen tiedoksisaannista.

Lisätietoja antaa

Sonja Lohse, yksikönpäällikkö, johtava neuvonantaja, puhelin 010 831 5311.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)

Katso myös