Lehdistötiedote 10.9.2015

Finanssivalvonta määrännyt kaksi rikemaksua SEB-konserniin kuuluville yhtiöille liputusilmoitusten viivästymisistä

Finanssivalvonta on määrännyt 10 000 euron rikemaksun ruotsalaiselle Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):lle sekä 10 000 euron rikemaksun irlantilaiselle SEB Life International Assurance Company Limitedille. Yhtiöt laiminlöivät arvopaperimarkkinalain mukaisia liputusvelvollisuussäännöksiä. Ne eivät ilmoittaneet viiden prosentin liputusrajan alittumisesta määräajan sisällä. Liputusilmoitus oli myöhässä 27 kaupankäyntipäivää.

Liputusvelvollisuutta koskevan sääntelyn tavoite on edistää säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan omistus- ja äänivaltarakenteen sekä siinä tapahtuvien muutosten läpinäkyvyyttä. Tiedot voivat vaikuttaa kohdeyhtiön arvopaperien arvoon.

Käsillä olevassa tapauksessa käytettävissä oleva hallinnollinen seuraamus on rikemaksu. Rikemaksun suuruus perustuu kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon menettelyn laatu, laajuus ja kestoaika. Oikeushenkilölle määrättävä rikemaksu on vähintään 5 000 euroa ja enintään 100 000 euroa. Rikemaksu määrätään maksettavaksi valtiolle.

Rikemaksupäätökset eivät ole lainvoimaisia. Yhtiöillä on oikeus valittaa päätöksistä markkinaoikeuteen 30 päivän aikana niiden tiedoksisaannista.

Lisätietoja antaa

Tuula Tauru, lakimies, puhelin 010 831 5257

Liitteet

Finanssivalvonnan päätökset

Katso myös