Lehdistötiedote 17.9.2018

Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Reka eläkekassalle sijoitustoiminnan riskienhallintaa ja yleistä hallinnon järjestämistä koskevien vaatimusten laiminlyönneistä

Finanssivalvonta on antanut Reka eläkekassalle julkisen varoituksen vakuutuskassalaissa ja Finanssivalvonnan eläkekassoille antamissa määräyksissä asetettujen riskienhallintaa sekä hallinnon ja toiminnan järjestämistä koskevien useiden vaatimusten laiminlyönneistä. Finanssivalvonta havaitsi laiminlyönnit vuosina 2016–2017 tekemänsä tarkastuksen yhteydessä.

Toiminnan ulkoistamisen, riskienhallintajärjestelmien ja sisäisen valvonnan merkittävimmät puutteet liittyivät riskien tunnistamiseen, rajoittamiseen ja valvontaan sekä raportoinnin järjestämiseen.

Julkinen varoitus ei ole lainvoimainen. Eläkekassalla on oikeus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen 11.9.2018 annetusta päätöksestä 30 päivän aikana siitä, kun eläkekassa on saanut päätöksestä tiedon.

Lisätietoja antaa

  • Sonja Lohse, johtava neuvonantaja

Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 arkisin klo 9–16.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)

Katso myös