Lehdistötiedote 7.2.2013

Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Ålandsbanken Abp:lle

Finanssivalvonta on antanut julkisen varoituksen Ålandsbanken Abp:lle laiminlyönneistä, jotka koskevat asiakasvarojen säilyttämisestä ja sisäisen valvonnan toimivuuden varmistamisesta annettujen säännösten noudattamista.

Laiminlyönnit tapahtuivat syyskuun 2009 ja marraskuun 2011 välisenä aikana. Finanssivalvonta havaitsi laiminlyönnit keväällä 2012 tekemässään kaupparaportointia koskeneessa tarkastuksessa.

Finanssivalvonnan tarkastushavaintojen mukaan Ålandsbanken Abp oli säännöllisesti syksystä 2009 marraskuuhun 2011 kirjannut asiakkaiden omistamia arvo-osuuksia pankin omille arvo-osuustileille hallintarekisteröityjen kaupintatilien asemasta. Yhden tällaisen tilin kautta kiersivät kaikki pankin asiakkaiden keskusvastapuoliselvitettävät (CCP-selvitettävät) pörssikaupat. Oikeudellisesti rahoitusvälineet olivat pankin omistuksessa. Mahdollisessa pankin maksukyvyttömyystilanteessa virheellinen menettely olisi vähintään viivästyttänyt rahoitusvälineiden palauttamista asiakkaille.

Finanssivalvonta katsoo, että velvollisuus pitää asiakasvarat erillään sijoituspalveluyrityksen omista varoista on sijoittajansuojan näkökohdasta niin keskeinen lähtökohta, että julkinen varoitus on oikeasuhtainen seuraamus velvollisuuden laiminlyönnistä. Virheen vakavuuden vuoksi pankin esittämä virheen oma-aloitteinen korjaaminen ei poista mahdollisuutta antaa hallinnollinen seuraamus.

Rahoitusvälineiden säilytys, käsittely ja selvitys on järjestettävä luotettavalla tavalla siten, ettei ole vaaraa rahoitusvälineiden sekoittumisesta pankin omiin varoihin.

Käsillä olevassa tapauksessa Finanssivalvonnan käytettävissä olevia hallinnollisia sanktioita ovat julkinen huomautus ja julkinen varoitus.

Julkinen varoitus ei ole lainvoimainen. Pankilla on oikeus valittaa markkinaoikeuteen 4.2.2013 annetusta päätöksestä 30 päivän aikana siitä, kun pankki on saanut päätöksestä tiedon.

Lisätietoja antaa

Erkki Kontkanen, johtava neuvonantaja, puhelin 010 831 5260.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf, 8 sivua, ruotsiksi)

Katso myös