Lehdistötiedote 17.6.2019

Finanssivalvonta tuomitsi Danko Koncarille asetetun uhkasakon lisäeriä maksettavaksi

Finanssivalvonta on 14.6.2019 tuominnut Danko Koncarin maksamaan juoksevan uhkasakon kertyneet lisäerät, yhteensä 110 000 000 euroa. Uhkasakon lisäerät on tuomittu maksettavaksi, koska Koncar ei ole julkistanut ostotarjousta Afarak Group Oyj:n osakkeista eikä esittänyt pätevää syytä velvoitteen noudattamatta jättämiseen. Uhkasakon peruserä 40 000 000 euroa on tuomittu maksettavaksi 9.7.2018.

Finanssivalvonta velvoitti 21.2.2018 Koncarin tekemään julkisen ostotarjouksen Afarakin osakkeista ja asetti päätöksessä mainittujen velvoitteiden tehosteeksi juoksevan uhkasakon. Koncarille asetettu määräaika ostotarjouksen julkistamiselle päättyi kuukauden kuluttua päätöksen tiedoksisaannista, eli 16.6.2018. Ensimmäinen lisäerä kertyi 16.7.2018, joten uhkasakon lisäerien tuomitsemishetkeen 14.6.2019 mennessä kertyneitä lisäeriä on 11 kappaletta. Koncarille asetetut velvoitteet ja juoksevat uhkasakot pysyvät voimassa myös uhkasakon lisäerien tuomitsemisen jälkeen.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 1.3.2019 Koncarin valitukset, jotka koskivat Finanssivalvonnan vuonna 2018 tekemiä uhkasakon asettamis- ja tuomitsemispäätöksiä. Hallinto-oikeuden päätökset eivät ole lainvoimaisia, koska Koncar on hakenut valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Yleisen edun tärkeys, päävelvoitteen täyttämisen kiireellisyys ja Koncarin laiminlyönnin vakavuus vaikuttivat Finanssivalvonnan päätökseen tuomita uhkasakon lisäeriä maksettavaksi ennen kuin uhkasakon asettamispäätös on lainvoimainen. Koncarin laiminlyönti tarjousvelvollisuutta koskevien säännösten noudattamisessa on ollut omiaan heikentämään arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta.
Myöskään nyt tehty uhkasakon lisäerien tuomitsemispäätös ei ole lainvoimainen. Koncarilla on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän aikana päätöksen tiedoksisaannista. Tieto päätöksen lainvoimaisuudesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Lisätietoja

Sari Helminen, toimistopäällikkö. Haastattelupyynnöt koordinoi viestinnän mediapäivystys, puhelin (09) 183 5030, arkisin klo 9–16.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)