Lehdistötiedote 14.12.2015

Finanssivalvonta määrännyt rikemaksun Carlson Capital UK LLP:lle julkistettavaksi tarkoitetun lyhyeksimyynti-ilmoituksen viivästymisestä

Finanssivalvonta on määrännyt 30 000 euron rikemaksun Carlson Capital UK LLP:lle. Yhtiö laiminlöi lyhyeksimyynnistä säädettyä julkistamisvelvollisuutta.

Julkistamisvelvollisen nettomääräinen lyhyt positio alitti 7.2.2014 lyhyeksimyyntiasetuksen 0,5 prosentin julkistamiskynnysarvon. Yhtiön olisi tullut antaa lyhyeksimyynti-ilmoitus Finanssivalvonnalle positiomuutoksen julkistamiseksi seuraavana kaupankäyntipäivänä klo 15.30 mennessä Suomen aikaa. Yhtiö teki kuitenkin ilmoituksen Finanssivalvonnalle vasta 26.6.2015 eli yli vuoden ja neljä kuukautta myöhässä.

Finanssivalvonta otti kokonaisarvioinnissaan huomioon erityisesti viivästysajan, yhtiön ammattimaisuuden finanssimarkkinoilla, sen, että kyse on ollut julkistamiskynnyksen ylittävästä positiosta sekä sen, että ilmoitus tehtiin vasta Finanssivalvonnan yhteydenoton jälkeen.

Lyhyiden nettopositioiden ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia sijoittajia ja markkinatoimijoita. Suomessa säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön osakepääomaa koskeva nettomääräinen lyhyt positio on ilmoitettava Finanssivalvonnalle, kun positio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,2 prosentin kynnysarvon yhtiön liikkeeseen lasketusta osakepääomasta. Uusi ilmoitus on tehtävä kynnysarvon ylittymisen jälkeen 0,1 prosenttiyksikön välein. Finanssivalvonta julkistaa ilmoitetun nettomääräisen lyhyen position verkkopalvelussaan, jos positio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,5 prosentin kynnysarvon yhtiön liikkeeseen lasketusta osakepääomasta. Rikemaksu määrätään maksettavaksi valtiolle. Oikeushenkilölle määrättävä rikemaksu on vähintään 5 000 euroa ja korkeintaan 100 000 euroa.

Rikemaksupäätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa markkinaoikeuteen 30 päivän aikana sen tiedoksisaannista.

Lisätietoja antaa

Sonja Lohse, yksikönpäällikkö, johtava neuvonantaja, puhelin 010 831 5311.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)

Katso myös