Verkkouutinen 13.3.2014 – 5/2014

Finanssivalvonta määrännyt kaksi rikemaksua sisäpiiri-ilmoitusten laiminlyönneistä

Finanssivalvonta on määrännyt kaksi rikemaksua arvopaperimarkkinalain (495/1989) 5 luvun 4 §:n rikkomisesta. Henkilöt ovat jättäneet ilmoittamatta julkisiin sisäpiirirekistereihin (Outokumpu Oyj, Pöyry Oyj, Norvestia Oyj ja eQ Oyj) oman määräysvaltayhteisönsä. Rikemaksujen suuruudet ovat 3 000 euroa ja 500 euroa.

Finanssivalvonnan käytettävissä olevia hallinnollisia seuraamuksia ovat rikemaksu, julkinen varoitus sekä seuraamusmaksu. Rikemaksu on seuraamuksista lievin. Luonnolliselle henkilölle määrättävä rikemaksu on 1.1.2013 voimaan tulleen lainsäädännön mukaan 500–10 000 euroa. Aiemman lainsäädännön mukaan rikemaksun vaihteluväli oli 50–1 000 euroa. Nyt sanktioiduista laiminlyönneistä 3 000 euron rikemaksu on määrätty nykylainsäädännön mukaan ja 500 euron rikemaksu ennen vuotta 2013 voimassa olleen lain mukaan.

Rikemaksut määrätään maksettaviksi valtiolle.

Rikemaksupäätökset eivät ole lainvoimaisia. Henkilöillä on oikeus valittaa markkinaoikeuteen 6.3.2014 annetusta päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä, kun kyseinen henkilö on saanut päätöksestä tiedon.

Lisätietoja antaa

Sonja Lohse, johtava neuvonantaja, Johdon sihteeristö, puhelin 010 831 5311

Katso myös