Lehdistötiedote 11.3.2021

Finanssivalvonta on asettanut asiamiehen valvomaan Privanet Securities Oy:n toimintaa

Finanssivalvonta on asettanut asiamiehen valvomaan Privanet Securities Oy:n toimintaa 11.3.2021 alkaen. Asiamieheksi on asetettu asianajaja Anders Carlberg.

Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 29 §:n mukaan Finanssivalvonta voi asettaa asiamiehen valvomaan toimilupavalvottavan toimintaa muun muassa, jos toimilupavalvottavan asiain hoidossa on esiintynyt taitamattomuutta, varomattomuutta tai väärinkäytöksiä.

Privanet Securities Oy (jäljempänä Privanet) kuuluu Privanet-konserniin ja on Nasdaq First North Growth Market -listatun Privanet Group Oyj:n tytäryhtiö.

Finanssivalvonta päätti asettaa asianajaja Anders Carlbergin valvomaan Privanetin toimintaa havaittuaan yhtiön toiminnassa useita laiminlyöntejä sääntelyn noudattamisessa, erityisesti vuosien 2019 ja 2020 aikana.

Päätös perustuu Privanetin kokonaistilanteen arvioon. Finanssivalvonta on havainnut laiminlyöntejä Privanetin vakavaraisuuden hallinnassa, ja vakavaraisuus on vuoden 2020 aikana toistuvasti alittanut lain edellyttämän minimitason. Lisäksi Privanet on antanut totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja eikä ole hallinnut eturistiriitatilanteita asianmukaisesti tarjotessaan sijoituspalveluita. Privanet ei myöskään ole riittävällä tavalla hallinnut Realinvest-joukkorahoituspalveluunsa liittyneitä riskejä.

Finanssivalvonta katsoo, että puutteet Privanetin sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa ovat ainakin osittain aiheuttaneet edellä mainittuja laiminlyöntejä. Nämä laiminlyönnit ovat olleet mittavia eikä Finanssivalvonta voi varmistua, että Privanetin korjaavat toimenpiteet ovat kaikissa tilanteissa olleet riittäviä. Tästä syystä Finanssivalvonta katsoo asiamiehen asettamisen olevan tarkoituksenmukainen keino varmistaa, että Privanetin toiminta täyttää sääntelyn edellytykset.

Finanssivalvonnan päätös ei edellytä Privanetin asiakkailta toimenpiteitä. Finanssivalvonta tarkastelee asiamiehen tarpeellisuutta uudelleen viimeistään syyskuussa 2021.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Privanetilla on oikeus valittaa päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon. Tieto päätöksen lainvoimaisuudesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Lisätietoja

Armi Taipale, osastopäällikkö, Pääomamarkkinoiden valvonta. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 arkisin klo 9–16.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)