Lehdistötiedote 14.9.2021

S-Pankki Oyj:lle 1 650 000 euron seuraamusmaksu epäilyttävien liiketoimien havaitsemiseen liittyvistä laiminlyönneistä

Finanssivalvonta on määrännyt S-Pankki Oyj:lle 1 650 000 euron seuraamusmaksun. Pankki on heinäkuun 2016 ja marraskuun 2018 välisenä aikana laiminlyönyt asiakkaidensa kaupankäynnin valvonnan järjestämisen EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen edellyttämällä tavalla.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 16 artikla edellyttää, että sijoituspalvelun tarjoaja ottaa käyttöön tehokkaat järjestelyt, järjestelmät ja menettelyt epäilyttävien toimeksiantojen ja liiketoimien havaitsemiseksi, jotta se kykenee tekemään niistä ilmoituksen Finanssivalvonnalle. Asetus tuli voimaan 3.7.2016.

Kaupankäynnin valvonta perustui S-Pankki Oyj:ssä sisäisen ohjeistuksen, työntekijöiden suorittaman valvonnan ja koulutuksen muodostamaan kokonaisuuteen. Pankilla ei ollut automaattista kaupankäynnin valvontajärjestelmää.

S-Pankki Oyj toteutti vuosina 2016–2018 Nasdaq Helsinki Oy:n osakemarkkinalla keskimäärin 680 000 liiketointa vuosittain. Finanssivalvonnan päätöksessä katsotaan, että pankin toteuttamien liiketoimien huomattavan lukumäärän vuoksi pankin henkilökunnan suorittamaan valvontaan pohjautuva toimintatapa, jossa oli lisäksi vakavia puutteita, ei täyttänyt sääntelyn vaatimuksia.

Laiminlyönneistä on määrätty seuraamusmaksu. Seuraamusmaksun määrä perustuu kokonaisarviointiin, jossa on otettu huomioon muun muassa laiminlyönnin laatu, laajuus ja kestoaika. Huomiota on tältä osin kiinnitetty erityisesti S-Pankki Oyj:n menettelyn vähintään törkeään huolimattomuuteen sekä siihen, että pankki on saanut laiminlyönnistä taloudellista hyötyä, kun se ei ole tehnyt investointia automaattisen kaupankäynnin valvontajärjestelmän hankkimiseksi. Huomiota on kiinnitetty myös siihen, että pankin laiminlyönti on heikentänyt Finanssivalvonnan harjoittaman markkinoiden väärinkäytön valvonnan edellytyksiä, laiminlyönnin pitkään kestoaikaan sekä siihen, että Finanssivalvonta on määrännyt pankille myös joulukuussa 2019 seuraamusmaksun (Lehdistötiedote 18.12.2019).

Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Pankilla on oikeus valittaa 13.9.2021 annetusta päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.

Lisätietoja antaa

Tero Kurenmaa, Lakiasiat-yksikön yksikönpäällikkö. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.

Liitteet

Päätös (pdf)

Valvottavatiedote 16.12.2019: Teema-arvio sijoituspalvelun tarjoajien epäilyttäviä liiketoimia ja toimeksiantoja koskevan valvonnan järjestämisestä

Katso myös

Finanssivalvonnan päätökset

Finanssivalvonnan hallinnolliset seuraamukset