Lehdistötiedote 8.3.2017

Finanssivalvonta antanut neljälle yhtiölle julkiset varoitukset ja määrännyt neljälle yhtiölle seuraamusmaksut

Finanssivalvonnan sijoitusneuvontaa koskevassa tarkastuksessa havaittiin useita laiminlyöntejä, jotka koskivat yhtiöiden velvollisuutta hankkia riittävät tiedot asiakkaasta ja varmistua liiketoimien soveltuvuudesta asiakkaalle ennen sijoitusneuvonnan tarjoamista. Lisäksi yhtiöt eivät olleet dokumentoineet selonottovelvollisuuden toteuttamista asiakirjoihin niin, että tietojen avulla olisi voitu jälkikäteen todentaa tapahtumien kulku. Yhtiöt ovat tällä menettelyllään vaarantaneet Finanssivalvonnan valvonnan toimivuuden ja tehokkuuden. Yksi yhtiö oli lisäksi sijoitusneuvonnassaan jättänyt toteuttamatta riittävät toimet eturistiriitatilanteiden tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi.

Finanssivalvonta on määrännyt seuraavat hallinnolliset seuraamukset:

  • Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeelle 1 000 000 euron seuraamusmaksu ja julkinen varoitus
  • Helsingin Seudun Osuuspankille 400 000 euron seuraamusmaksu ja julkinen varoitus
  • Alexandria Pankkiiriliike Oyj:lle 90 000 euron seuraamusmaksu ja julkinen varoitus
  • Investium Oy:lle 20 000 euron seuraamusmaksu ja julkinen varoitus

Finanssivalvonta teki vuosina 2015−2016 yhtiöissä tarkastuksen, joka koski yhtiöiden tarjoamaan sijoitusneuvontaan liittyvää selonottovelvollisuutta. Tarkastuksessa keskityttiin selvittämään, miten yli 70-vuotiaille ei-ammattimaisille asiakkaille oli myyty sijoitusrahastoja ja strukturoituja rahoitusvälineitä. Tarkastuksessa havaittiin useita sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnan antamien määräysten laiminlyöntejä.

Julkinen varoitus on annettu selonottovelvollisuuden ja soveltuvuusarviointien laiminlyönneistä. Seuraamusmaksu puolestaan määrättiin dokumentointivaatimusten laiminlyönneistä ja eturistiriitatilanteiden tunnistamatta jättämisestä ja ehkäisemisestä.

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen merkittävimmät puutteet liittyivät asiakkaiden sijoitustavoitteiden sekä sijoituskokemuksen ja -tietämyksen selvittämiseen. Lisäksi havaittiin puutteita asiakkailta hankittavien tietojen ja soveltuvuusarviointien dokumentoinnissa. Nordea oli lisäksi sijoitusneuvonnassaan laiminlyönyt tunnistaa ja ehkäistä eturistiriitatilanteita.

Helsingin Seudun Osuuspankin merkittävimmät puutteet liittyivät asiakkaiden sijoitustavoitteiden sekä sijoituskokemuksen ja -tietämyksen selvittämiseen. Puutteet olivat osin systemaattisia. Lisäksi havaittiin puutteita asiakkailta hankittavien tietojen, soveltuvuusarviointien ja sijoitusneuvojen dokumentoinnissa.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n merkittävimmät puutteet liittyivät asiakkaiden sijoitustavoitteita koskevien seikkojen kuten sijoituksen tarkoituksen sekä riskinottohalukkuuden ja riskiprofiilin selvittämiseen. Puutteet olivat osin systemaattisia. Lisäksi havaittiin puutteita asiakkailta hankittavien tietojen, soveltuvuusarviointien ja sijoitusneuvojen dokumentoinnissa.

Investium Oy:n merkittävimmät puutteet liittyivät asiakkaiden sijoitustavoitteita koskevien seikkojen hankkimiseen. Lisäksi havaittiin puutteita asiakkailta hankittavien tietojen ja soveltuvuusarviointien dokumentoinnissa.

Seuraamusmaksun mitoittaminen perustuu kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon muun muassa menettelyn laatu, laajuus, kestoaika ja tekijän taloudellinen asema. Finanssivalvonta määrää seuraamusmaksun, jos se on suuruudeltaan enintään miljoona euroa. Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.

Finanssivalvonnan päätökset eivät ole lainvoimaisia. Yhtiöillä on oikeus valittaa 6.3.2017 annetuista päätöksistä markkinaoikeuteen 30 päivän aikana niiden tiedoksisaannista.

Lisätietoja

Sonja Lohse, yksikön päällikkö, johtava neuvonantaja. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 050 385 5154, arkisin klo 9–16.

Liitteet

Finanssivalvonnan päätökset

Katso myös