Lehdistötiedote 18.12.2019

Finanssivalvonta on määrännyt seuraamusmaksun S-Pankki Oy:lle sekä antanut julkisen varoituksen FIM Varainhoito Oy:lle laiminlyönneistä asiakkaan tuntemisessa

Laiminlyönnit koskevat useita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä koskevan sääntelyn mukaisia velvoitteita. Pääosin kyse oli asiakkaan tuntemiseen liittyvistä puutteista. Finanssivalvonta katsoo, että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien asianmukainen arviointi ja jatkuva seuranta edellyttävät riittäviä riskienhallintamenetelmiä sekä ajantasaisia ja kattavia asiakkaiden tuntemistietoja.

 

Finanssivalvonta on määrännyt 980 000 euron seuraamusmaksun S-Pankki Oy:lle, koska sen riskiperusteinen toimintatapa ei ollut riittävän kattava vastatakseen rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain vaatimuksia eikä se ollut hankkinut asiakkailta riittäviä tuntemistietoja. Lisäksi S-Pankki Oy:n tietojärjestelmissä ja prosesseissa on ollut puutteita.

Samassa yhteydessä Finanssivalvonta on antanut FIM Varainhoito Oy:lle julkisen varoituksen, koska se ei ollut hankkinut kaikilta asiakkailta riittäviä tuntemistietoja.

Laiminlyönnit ilmenivät Finanssivalvonnan vuosina 2017−2018 tekemässä tarkastuksessa, joka koski rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa tarkoitetun jatkuvan seurannan järjestämistä. S-Pankki Oy:ssä tehdyssä tarkastuksessa arvioitiin pankkikonsernin asiakkaiden tuntemistietoja, jolloin tarkastus laajentui koskemaan myös FIM Varainhoito Oy:tä. Finanssivalvonta tarkastaa säännöllisesti valvottavien toimintatapoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen riittävyyden osalta.

Tarkastushavaintojen perusteella Finanssivalvonnalla ei ole ollut syytä epäillä, että S-Pankki Oy:n tai FIM Varainhoito Oy:n toiminnassa olisi syyllistytty rikoslaissa tarkoitettuihin rahanpesurikoksiin.

Lisätietoja antaa

Sonja Lohse, johtava neuvonantaja ja Pekka Vasara, toimistopäällikkö

Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 arkisin klo 9–16.

Liite

Katso myös