Lehdistötiedote 14.9.2021

Finanssivalvonta on määrännyt POP Pankkikeskus osk:lle seuraamusmaksun ja antanut sille julkisen varoituksen

Finanssivalvonta on määrännyt POP Pankkikeskus osk:lle seuraamusmaksun laiminlyönneistä yhteenliittymän operatiivisten riskien hallinnassa. Lisäksi Finanssivalvonta antoi POP Pankkikeskus osk:lle julkisen varoituksen yhteenliittymän ohjaus- ja valvontavelvollisuuden laiminlyönneistä.

Finanssivalvonta on määrännyt 680 000 euron seuraamusmaksun POP Pankkikeskus osk:lle riskienhallintajärjestelmien ja -menetelmien puutteista ja heikkouksista yhteenliittymän operatiivisten riskien hallinnassa. POP Pankkikeskus osk:lla ei ole ollut tehokkaita ja luotettavia hallinto- ja ohjausjärjestelmiä yhteenliittymän toimintaan kohdistuvien operatiivisten riskien tunnistamiseksi, hallitsemiseksi, rajoittamiseksi, seuraamiseksi ja riskeistä raportoimiseksi. Seuraamusmaksun määräämiseen johtaneet laiminlyönnit koskevat useita riskienhallintaa koskevan sääntelyn mukaisia velvoitteita.

POP Pankkikeskus osk:lle on annettu julkinen varoitus, koska se on laiminlyönyt yhteenliittymän toimintaa koskevan ohjausvelvollisuutensa, ja koska sillä ei ole ollut riittäviä ohjeita yhteenliittymään kuuluville jäsenosuuspankeille niiden operatiivisten riskien hallinnasta. Julkisen varoituksen antamiseen johtaneet laiminlyönnit koskevat myös puutteita yhteenliittymän hallinnossa ja sisäisessä valvonnassa sekä yhteenliittymään kuuluvien jäsenosuuspankkien valvonnassa.

Laiminlyönnit ilmenivät Finanssivalvonnan huhtikuussa 2019 tekemässä tarkastuksessa, jonka tavoitteena oli selvittää, onko POP-yhteenliittymän operatiivisten riskien hallinta luotettavalla tavalla järjestetty. Tarkastus kohdistui operatiivisten riskien hallintaan liittyviin tietojärjestelmiin, prosesseihin, dokumentaatioon, vastuunjakoon ja raportointiin.

Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. POP Pankkikeskus osk:lla on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.

Liite

Finanssivalvonnan päätös: POP Pankkikeskus osk (pdf)

Katso myös

Hallinnolliset seuraamukset
Finanssivalvonnan päätökset